Kwaliteit

Het beste dat de natuur ons biedt

Langnese honing bestaat al sinds 1927. Al decennia lang zijn we het populairste honingmerk in Duitsland. Ons geheim: de constant hoge kwaliteit.

Als belangrijkste honingafvuller van Duitsland hecht de traditionele onderneming Langnese Honing KG bijzondere waarde aan het aanbieden van hoogwaardige honing van constante kwaliteit aan consumenten. Langnese onderhoudt contacten in de hele wereld en koopt alleen de beste honing uit nabije en verre honingproductiegebieden.

De kwaliteitscontrole van Langnese onderzoekt zorgvuldig alle binnenkomende en uitgaande honingpartijen op zuiverheid en kwaliteit. Met de nieuwste wetenschappelijke kennis en modernste technieken zorgt Langnese ervoor dat de kwaliteit van Langnese honing niet alleen voldoet aan de wettelijke minimumeisen, maar ver daarboven ligt.

Vertrouwen is goed – controle is beter

Op dit moment voert de afdeling kwaliteitscontrole bij Langnese ongeveer 100.000 analyses per jaar uit, met een stijgende tendens. Het grootste gedeelte van de analyses bestaat uit fysisch-chemische onderzoeken. Iedere honingpartij wordt onderzocht of deze voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van Langnese. Honing is een natuurproduct en is daarom nooit hetzelfde. Zelfs honing uit dezelfde regio kan bij iedere oogst anders uitvallen. Andere factoren die honing kunnen beïnvloeden zijn opslagomstandigheden en invloeden tijdens het transport. Deze factoren zijn zeer complex en ten dele niet te sturen. Door regelmatige en omvangrijke controles kan Langnese waarborgen dat de geleverde producten voldoen aan haar kwaliteitseisen.

 

 

Analyse:

De analyses zijn onder te verdelen in: toetsing op de fysisch-chemische parameters, o.a. het watergehalte, de kleur, het HMF-gehalte en enzymengehalte; toetsing op resten van geneesmiddelen, resten van dode bijen, acaricide, herbiciden en pesticiden; analyse of de honingsoort zuiver is en of de soortdeclaratie gegeven is
(pollenanalyse, gevoeligheid, toepassingsbeslissing).

 

Speciaal opgeleide medewerkers van verschillende vakdisciplines zorgen ervoor dat de onderzoeken van elk toepassingsgebied goed worden uitgevoerd. HACCP is de basis hiervoor, met nauwkeurig afgestemde stroomschema’s van de producten en het productieverloop, waarbij vastomlijnde procesrichtlijnen en arbeidsinstructies gelden. Daardoor wordt de grootst mogelijke transparantie, kwaliteit en genot voor consumenten veiliggesteld. Deze verscheidenheid aan analyses zorgt er ook voor dat “kwaliteit haar prijs heeft“.

Kwaliteitsbepaling

Procesbeschrijving van kwaliteitsbepaling

 

Externe opslagruimtes en leveranciers worden door Langnese honing zorgvuldig geselecteerd. De door leveranciers geleverde honing moet aan vastgestelde (kwaliteits)specificaties voldoen.

 

Een eerste inspectie op het uiterlijk van de levering geeft uitsluitsel of er geen grote vervuilingen en beschadigingen zijn.

 

Aan de aangevoerde waren wordt een opslagnummer toegekend, waardoor deze uniek en te onderscheiden is van andere partijen.

 

Uit iedere partij worden honingmonsters voor het laboratorium genomen, waarop alle voor de kwaliteitscontrole benodigde onderzoeken uitgevoerd kunnen worden. Alleen wanneer het laboratorium geen bezwaren heeft, wordt de honing voor verdere verwerking vrijgegeven.

 

 

De honing doorloopt meerdere filters om zeker te stellen dat er geen onzuiverheden, zoals wasdelen van het slingeren, aanwezig zijn.
Ook gedurende het gehele productieproces in de fabriek worden herhaaldelijk monsters van de honing genomen en grondig onderzocht.

 

Uiteindelijk vindt de eindcontrole plaats: steekproefsgewijs worden de afgevulde glazen (eindproducten) gecontroleerd. Hier wordt naast de waardevolle inhoud ook het uiterlijk en de verpakking onderzocht.

 

Langnese houdt de weg die de honing van de fabriek naar de handel aflegt zo kort mogelijk, waardoor de consument de honing altijd zo vers mogelijk aantreft in de winkel.

De pollenanalyse

Een belangrijk element in het honingonderzoek is de pollenanalyse. Deze analyse vereist een zeer speciale knowhow, daarom zijn er slechts enkele laboranten die deze onderzoeken vakbekwaam kunnen uitvoeren. Onder de microscoop kan precies worden vastgesteld, wat de draagplanten zijn en uit welke regio de pollen die in de honing zitten afkomstig zijn. Zowel de botanische als de geografische herkomst van de honing wordt achterhaald.

 

Met de pollenanalyse wordt de declaratie van de soort honing en de herkomst bepaald. Het werk van de imker wordt beoordeeld en gecontroleerd op manipulatie van de honing, zoals bijvoorbeeld honingfiltratie of toevoeging van pollen.

 

 

Meer details

Bezinkselproeven

 

Honing wordt zo zuiver geoogst als de omgeving in het oogstgebied toelaat. De bijen werken zelf min of meer als „bio-filter“. De bijen zijn namelijk zeer gevoelig voor bestrijdingsmiddelen op planten en andere chemicaliën, ze overlijden daardoor meestal voordat ze de bijenkorf bereiken.Toch kan vervuiling door ondeskundig gebruik op verschillende gebieden (land- en bosbouw, imkerij en dergelijke) niet worden uitgesloten. Door voortdurende optimalisatie van onderzoeksmethoden en door de nauwkeurigste precisie in acht te nemen en de modernste analyse-installaties (HPLC) te gebruiken, zorgt de kwaliteitscontrole van Langnese ervoor dat er geen vervuilde honing in de handel komt.

 

Sensorische beoordeling

 

De sensorische beoordeling (het beoordelen van de honing met alle zintuigen) is een van de moeilijkste opgave in de analyse van honing. Hier wordt bepaald of de honing in eerste instantie qua reuk, smaak en uiterlijk voldoet aan de gestelde eisen (bijvoorbeeld mild, pittig of smaak en geur van een bepaalde draagplant). Om deze opgave te kunnen vervullen, heeft de proever jarenlange ervaring met honing, regelmatige trainingen en hooggevoelige zintuigen nodig. Het honingaroma en de samenstelling veranderen iedere keer. Daardoor bestaat er praktisch geen langdurig vast te leggen vergelijkingsmateriaal. De nuances kunnen alleen in het geheugen worden opgeslagen. Een proefpanel met ervaring en hooggevoelige zintuigen zorgt ervoor dat Langnese haar klanten steeds gelijkblijvende hoge kwaliteit biedt.

 

Afzonderlijke onderzoeksprocessen

 

Het enzymgehalte (diastase- en saccharase-aandeel) geeft uitsluitsel over de rijpheid en zuiverheid van de oogst en de mogelijkheid tot verwerking.Het HMF-gehalte (hydroxymethylfurfural-gehalte) maakt het mogelijk om aan te geven of de honing onderhevig was aan een thermische verwerking (inwerken van hitte).Het watergehalte laat zien of de honing in rijpe of onrijpe toestand is geoogst.

 

De bepaling van de dextrine biedt een aanknopingspunt voor een mogelijke vervalsing van de honing met smaakversterkende glucosesiropen (deze analyse wordt alleen in uitzonderlijke situaties gebruikt wanneer er verdenking bestaat, vooral uitgevoerd met behulp van HPLC-methoden).
Vaststelling van de pH-waarde, elektrisch geleidend vermogen en reststofgehalte worden ingezet om de aangegeven declaratie van „honingdauwhoning“ zeker te stellen.

 

Aan de hand van de verhouding tussen het fructose- en glucosegehalte is vast te stellen of het om een vloeibare of kristalhoning gaat.
Het glycerinegehalte bepaalt of een mogelijke, maar verboden, manipulatie van het watergehalte is uit te sluiten.